Skip to content

Współpraca

Zakupy online

Prosimy hurtownie i gabinety weterynaryjne o kontakt z biurem w celu założenia konta.

Zakup leków

Jeżeli chcą Państwo nawiązać z nami współpracę , konieczne jest przesłanie skanów wymienionych dokumentów:

  • wpisu zakładu leczniczego do ewidencji Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
  • wpisu do ewidencji działalności gospodarczej CEIDG
  • (opcjonalnie)pozwolenia na stosowanie w celach medycznych środków odurzających i psychotropowych

Zakup kolczyków identyfikacyjnych ARiMR

Bydło

  • konieczne jest dostarczenie oryginału(osobiście lub pocztą) wniosku o przydzielenie puli numerów kolczyków dla bydła otrzymanego z ARiMR
  • dane kontaktowe i wysyłkowe , NIP w celu wystawienia faktury

Świnie

  • mailowa informacja z numerem stada , zamawianą ilością
  • dane kontaktowe i wysyłkowe , NIP w celu wystawienia faktury 

Odbiór kolczyków osobisty lub wysyłkowy za pobraniem (wysyłka opłacana przez PRO-WET)

Czas realizacji w zależności od ilości zamówień, max.14 dni.